Generelle Handelsbetingelser

Version 8. 11/2019, erstatter alle tidligere Salgs- og leveringsbetingelser fra J.D. Diamantværktøj A/S

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående betingelser, er hvis ikke anden skriftlig aftale foreligger, gældende for leverancer fra lager.

 

Priser:

Alle opgivne priser er ekskl. Moms og med forbehold for eventuelle ændringer af priser, toldsatser og valutakurser. Vi tager ligeledes forbehold for trykfejl i prislister. For priser mærket “tilbud”, gælder prisen kun så længe lager haves.

 

Betaling:

Medmindre sælgeren skriftlig har godkendt andet, er betalingsbetingelserne netto kontant (gælder ej eksisterende konto-kunder). Faktura sendes via e-mail i PDF-format. Vi har ligeledes mulighed for fakturering via EAN-nummer. Eventuel kreditgivning er betinget af sælgerens godkendelse. Sælgeren forbeholder sig ret til at stille yderligere leveringer i medfør af denne aftale i bero eller træffe lignende forholdsregler, såfremt betaling ikke sker ved forfald. Køberen er ikke berettiget til at foretage modregning i betalinger, medmindre sælgeren på forhånd har givet sin godkendelse. Forfaldne fakturabeløb tilskrives rykkergebyr på kr. 200,00 samt renter med 1,5 % om måneden (under iagttagelse af en eventuel maksimal procentsats fastlagt ved lov).

Større indkøb af maskiner kan evt. finansieres såfremt der er truffet aftale herom.

 

Leveringstider:

I opgivne leveringstider tages der forbehold over for force majeure og alle forsinkelser, som ligger uden for vores kontrol. Forsinket levering berettiger ikke køberen til at hæve handelen eller til at kræve erstatning.

 

Levering:

Alle ordrer tillægges, med mindre andet er aftalt, forsendelsesomkostninger iht. Fragtleverandørens gældende takster.

Alle forsendelser sker for købers risiko. Køberen bærer den fulde risiko for varen fra det øjeblik den overgives til forsendelse.

Ved levering fra salgsvogn tillægges ekspeditionsgebyr på kr. 100,- (med mindre andet er aftalt).

Varekøb under kr. 500,00 netto tillægges ekspeditionsgebyr på kr. 75,-.

 

Levering Grønland/Færøerne/Norden:

Alle ordrer tillægges, med mindre andet er aftalt, forsendelsesomkostninger iht. Fragtleverandørernes, til enhver tid, gældende takster.

 

Reklamationsret:

Reklamationsret ydes i overensstemmelse med gældende regler samt vore leverandørers reklamationsbestemmelser. Forandringer og forarbejdninger foretaget uden vort samtykke fritager os for ethvert ansvar. Enhver vare, der ønskes erstattet i henhold til reklamationsretten, skal indsendes franko til firmaets adresse i Køge, hvorefter varen vil blive ombyttet eller krediteret, såfremt reklamationen er berettiget.

For brugte maskiner ydes der ingen reklamationsret, med mindre der foreligger speciel skriftlig aftale. Driftstab og lignende erstattes ikke.

 

Transportskader og mangler i forsendelsen, iht. Fragtbrev, skal straks ved modtagelsen meddeles fragtmanden.

 

Reklamationer:

Reklamationer må, for at kunne tages til følge, fremsendes inden 8 dage efter varens modtagelse.

 

Returnering af varer:

Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående aftale. Varerne skal sendes franko, inden 8 dage, til vores adresse i Køge og modtages kun ubeskadiget. Med varen skal følge kopi af følgeseddel/original faktura. Ved returforsendelser fratrækkes 15 % returafgift samt eventuelle fragtudlæg m.v.

Specialvarer, hjemtagne varer eller “skaffevarer” der ikke indgår i vores standard sortiment samt olie/fedt/kemiske produkter tages ikke retur.

 

Reparationer:

Ved reparationer af maskiner eller maskindele, kontaktes kunden altid ved reparationsbeløb der overstiger 30 % af maskinens nypris.

Ved reparationer af “egne” maskiner anvendes kun original reservedele godkendt af producenten.

 

Trykfejl:

Der tages forbehold mod eventuelle trykfejl i vort katalog, hjemmeside, Facebook-side og alt øvrigt salgsmateriale, ligesom vore leverandører forbeholder sig ret til konstruktionsændringer.

 


J. D. Diamantværktøj A/S
jd-diamant.dk
(August 2023)